SourceForge Logo

Stable version: 0.2. STABLE - ready for Mandrake Linux 10.1.

|Files| Forums| Surveys|
|News| Lists| Tasks|
|Bugs| Tracker|
  |Soubory| Fóra| Hodnocení|
|Novinky| Listy| Úkoly|
|Chyby| Tracker|

GTK-PERL BIBLE is a simply, fast and reliable tool of Bible studies. It's primarily designed for Linux end-users. Program was written in Perl language and uses the GTK PERL module.

There is no need for sophisticated installation procedures. You will only run ./install and the program will be installed without any known problems on all Linux systems.

News

2004-04-17

 • Perl Bible 0.2 STABLE released!
 • compatibility with Mandrake Linux 10.0.
 • font change in the main window

2003-12-17

 • Perl Bible 0.2 beta 2 for Gtk2::Perl 1.020 released!
 • WARNING! THIS PROGRAM WILL NOT RUN WITH OLDER GTK2-PERL VERSIONS!

2003-09-07

 • Perl Bible 0.2 beta 1 for Gtk2::Perl released!
 • new design of UI...

2003-08-24

 • First stable version released!
 • I am starting development of Perl Bible version (0.2) for new Gtk2-Perl
 • New About-window added into the program
 • One bug (chapter forward button functionality) was fixed

Basic info

 • License: GNU General Public License (GPL)
 • Operating system: Linux
 • Programming language: Perl
 • Environment: X11 applications
 • Natural language: Czech, English

Available Bible translations

Main program

Please, download and install the main program before downloading and installing some Bible translation.

In case an upgrade of the main program you need NOT reinstall any Bible translation.

Screenshots

Main window...

Choose the book...

... ,the chapter and finally the verse.

DEDICATION

This program was written for my mom as a motivation for her long-term procrastinated Windows-Linux migration :-)

Author

Ondra Masák
 

GTK-PERL BIBLE je jednoduchý , rychlý a spolehlivý program určený ke každodennímu studiu Bible. Primárně byl navrhnut pro české uživatele Linuxu. Byl napsán v jazyku Perl a používá GTK-PERL modul.

Není zde zapotřebí žádných složitých instalačních procedur. Prostě spustíte ./install a program bude bez jakýchkoliv problémů nainstalován na všech běžných linuxových systémech.

Novinky

2004-04-17

2004-04-17

 • Perl Bible 0.2 STABLE uveřejněna!
 • kompatibilita s Mandrake Linuxem 10.0.
 • změna fontu v hlavním okně

2003-12-17

 • Perl Bible 0.2 beta 2 pro Gtk2::Perl 1.020 vydána!
 • VAROVÁNÍ: TENTO PROGRAM NEPOBĚŽÍ SE STARŠÍMI VERZEMI GTK2-PERLU!

2003-09-07

 • Perl Bible 0.2 beta 1 pro Gtk2::Perl vydána!
 • nový design UI...

2003-08-24

 • Vydána první stabilní verze
 • Zahajuji vývoj verze Perl Bible pro nový Gtk2-Perl
 • Přidáno nové okno 'O programu'
 • Opravena chyba funkčnosti tlačítka 'kapitolu vpřed'

Základní informace

 • Licence: GNU General Public License (GPL)
 • Operační systém: Linux
 • Programovací jazyk: Perl
 • Prostředí: X11 aplikace
 • Jazyk: český, anglický

Dostupné překlady Bible

Děkuji tímto České Biblické Společnosti za expresně vydané povolení k šíření českých překladů Bible spolu s tímto programem.

Hlavní program

Prosím, nainstalujte hlavní program před instalací některého z překladů Bible

V případě upgrade hlavního programu není nutné reinstalovat žádný překlad Bible.

Screenshots

Hlavní okno...

Zvolte knihu...

... ,kapitolu a konečně verš.

VĚNOVÁNÍ

Tento program byl napsán pro mojí mamku jako motivace pro její dlouhou dobu trvající migraci Windows->Linux:-)

Autor

Ondra Masák